Ministerie voor Duurzaamheid en Innovatie

In januari 2017 bereidde Christa de eerste workshop creatief schrijven van dat jaar voor. Het onderwerp was "world-building". Ze had zojuist een paragraaf geschreven over politieke systemen in fictieve verhalen: welke zijn er, zijn alle personages in het verhaal daar tevreden mee, wat regelt deze overheid zoal en hoe zit het met conflicten en corruptie? Ze bedacht een opdracht met als voorbeeld het Nederlandse politieke systeem en fronste toen: "Waarom hebben wij geen ministerie voor duurzaamheid en innovatie?"

Met onze kennis van milieuwetenschappelijke thema`s, wat wij lokaal zien gebeuren, en de politieke actualiteit was dit project snel geboren. Het belang van duurzaamheid en innovatie is volgens ons onderbelicht in de Nederlandse samenleving. Met "Ministerie voor Innovatie en Duurzaamheid" willen wij de politiek aansporen meer aandacht te geven aan deze concepten middels beleid, subsidies en programma's. Op onze Facebookpagina verzamelen wij elke dag tot aan de formatie van het nieuwe kabinet duurzame en/of innovatieve initiatieven. Dit met als doel de nieuwe regering te laten zien dat Nederland schoon en gezond wil zijn! Maar dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben jullie hulp nodig voor ideeën om de opbrengsten van dit project in Den Haag te presenteren. En natuurlijk dagelijks een interessant initiatief te plaatsen!

 

 

Ministerie_voor Duurzaamheid en innovatie

Waarom een ministerie voor duurzaamheid en innovatie?

 

Een samenleving creëren en behouden met een schone leefomgeving, gezonde mensen, een stabiele maatschappij en een positief uitzicht op de toekomst: wie wil dat niet? Toch merken we dat het denken en handelen om een dergelijke samenleving te realiseren veelal achterwege blijft. Want het is een ver-van-mijn-bed-show. Not-in-my-backyard. Als ik geen vlees eet of de auto laat staan, helpt het niets! Er spelen financiële, kortetermijn, politieke en gewoonte belangen. Kortom, het is complex. Daarom zou het helpen als onze politieke partijen het goede voorbeeld geven en nog meer inzetten op duurzaamheid en innovatie.

Er zijn namelijk al vele (lokale) initiatieven gaande. Op wijk- en gemeenteniveau delen mensen auto's, onderhouden zij een gezamenlijke moestuin, worden kleding en andere spullen onderling geruild, wordt afval gescheiden of hergebruikt, en zijn er organisaties zoals de Voedselbank en Nudge. Op provinciaal en landelijk niveau wordt het beleid op verschillende thema's zo ingericht dat doelen ten behoeve van een schonere samenleving gehaald worden. Dit is positief nieuws! Op onze Facebookpagina is er ruimte om deze initiatieven een plek te geven.

We hopen zo de politiek te laten zien wat er zoal gebeurt en waar nog behoefte aan is. Want wij zien dat veel duurzame en innovatieve initiatieven lokaal ontstaan en behoefte hebben aan afgestemd beleid of financiële steun vanuit de overheden. 

Het doel van "Ministerie voor Duurzaamheid en Innovatie" is niet om daadwerkelijk een dergelijk ministerie van de grond te krijgen, maar om het is een nudge: een gebaar richting onze politiek om duidelijk te maken dat zij voorop moeten lopen om duurzaamheid en innovatie in de breedste zin van het woord meer aandacht te geven ten gunste van de Nederlandse samenleving.

Wat bedoelen we met "duurzaamheid" en "innovatie"?

Duurzaamheid is een term die wordt geassocieerd met maatschappelijk verantwoord handelen in dienst van de drie P`s: people, planet, profit. Alle ontwikkelingen die plaatsvinden moeten wij zo inrichten dat deze haalbaar zijn met de huidige resources maar ook dat toekomstige generaties in hun behoeften kunnen blijven voorzien. Daarbij moet ook de sociale duurzaamheid niet vergeten worden. Innovatie omvat niet alleen technologie. Innovatie is het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor bestaande producten en diensten. Het is een creatieve oplossing, een out-of-the-box proces, met als doel de kwaliteit van het proces, de dienst of het resultaat te verhogen.

Duurzaamheid en innovatie zijn holistische termen, maar ook holle concepten. Ze betekenen zo veel maar betekenen ook niets zolang ze niet zijn toegepast op thema's als gezondheid, resources, een schone leefomgeving en maatschappelijke stabiliteit.