Rethink: Afval Creatie & Duurzaamheid

Als onderdeel van het vak Empowerment for Sustainability van Wageningen University & Research initieerde Dina het project “Rethink” (heroverweeg), met als doel deelnemers en toeschouwers door middel van creatieve expressies stil te laten staan bij het ontstaan van afval. Het project bestaat uit twee onderdelen:

  • Rethink Waste Creation: Ontdek de Artiest in jou!
  • Rethink Sustainability: Projects Exposition.

Rethink Waste Creation: Ontdek de kunstenaar in jou!

Rethink Waste Creation: Ontdek de kunstenaar in jou! is een evenement dat in samenwerking met THUIS Wageningen en Ing. & zanger van Flotsam Metric Tim De Rooij is georganiseerd. Een middag waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om hun gedrag omtrent “afval” te heroverwegen. Het belang van deze gedragsverandering en de impact van afval op onze natuurlijke omgeving wordt door ing. Tim De Rooij inspirerend toegelicht in een korte presentatie, zijn persoonlijk reisverhaal en een zelf geschreven lied.

Daarna krijgen de deelnemers de gelegenheid om hun innerlijke artiest te ontplooien en te genieten van creatieve uitingen tijdens de creatieve workshop van Dina: "Heroverweeg Afval Creatie". De workshop bestond uit twee onderdelen:

  1. Een schilder/knutsel/collage maken op een canvas met de impact van het ontstaan van afval en wat we eventueel hieraan zouden kunnen doen.
  2. Uit het karretje van Thuis afval selecteren en iets nieuws creëren.

Tot slotte krijgen de deelnemers de gelegenheid om hun creaties te presenten op de Rethink Sustainability Expositie.

Rethink Sustainability: Project Exposition

Door het overmatig gebruik van het woord duurzaamheid begint de definitie vaag te worden en soms zelfs betekenisloos. Want wat betekent Duurzaamheid nou eigenlijk? Hoe kun je duurzaamheid bereiken? En hoe kun je bijdragen aan een duurzame wereld?

Studenten van het vak Empowerment For Sustainability hebben de handen ineen geslagen om bovenstaande vragen te beantwoord door hun eigen projecten te delen op de Rethink Sustainability: Project Exposition. De projecten benaderen het begrip 'duurzaamheid' vanuit verschillende invalshoeken. Dit met als doel om mensen aan te moedigen om in discussie te gaan, het begrip duurzaamheid te heroverwegen, en hopelijk te inspireren om zelf actie te ondernemen.

Het initiatief kwam vanuit Creative || Delighters, maar de expositie was zonder Green Office Wageningen, THUIS Wageningen en de studenten onmogelijk geweest.